Energietransitie

We moeten onze energie op een andere manier opwekken. Om de impact op onze leefomgeving snel te verminderen, moeten we stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen en overgaan op een uitstootvrije energiemix. Zonnepanelen, kernenergie, windturbines en andere innovatieve manieren van uitstootvrije energieopwekking zullen allemaal een plek moeten krijgen in de duurzame energievoorziening.

Binnenkort kan je hier meer lezen over hoe ik de energietransitie vorm wil geven.

Kernenergie

Kernenergie is een energiebron waarbij geen broeikasgassen worden uitgestoten. Alleen bij de bouw en het vervoer van de brandstoffen komen broeikasgassen vrij. Dat maakt kernenergie een interessante energiebron om op te nemen in de Nederlandse energiemix. Maar kernenergie is natuurlijk niet zonder risico’s.

Wat mijn standpunt omtrent kernenergie is, lees je hier binnenkort.

Nationale Energie Strategie (NES)

De energietransitie loopt vast. Lokale overheden willen geen ruimte maken voor windmolens en zonneweiden, het elektriciteitsnet nadert zijn maximale capaciteit en de focus op de doelstellingen voor 2030 maken blind voor de opgave die daarna nog volgt. Er is daarom meer centrale regie nodig. Een blauwdruk voor de energietransitie, waarin de grote strategische keuzes zijn gemaakt.

Binnenkort kan je hier meer lezen over hoe ik dat voor me zie.