Groen, sociaal en modern

Het is tijd voor systeemverandering. Een radicale omslag in denken en doen is nodig om onze planeet leefbaar en gezond te houden. Onze huidige manier van leven maakt ecosystemen kapot en onze planeet ziek. We moeten de druk op onze leefomgeving zo snel mogelijk afbouwen, door welzijn en natuur in de samenleving centraal te stellen. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat de duurzaamheidstransitie gemaakt kan worden. Door iedereen. Voor de huidige generaties en voor volgende generaties. Voor zoveel mogelijk mensen, dieren en planten.

Ik zet mij in voor een leefbare planeet. Hiervoor hebben wij technologische innovatie nodig, maar het vraagt ook om gedragsverandering. Om een mentaliteitsomslag. Biodiversiteit en een gezonde leefomgeving zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame welvaart en een lang en gelukkig leven. Daarom moeten wij ecologische grenzen niet langer overschrijden. Hiervoor is het nodig om strenger te normeren en vervuilers te laten betalen. Om fossiele subsidies om te zetten in groene subsidies. Het is tijd dat wij de natuur beschermen en de tijd en de ruimte geven om zich te herstellen.

De duurzaamheidstransitie wil ik versnellen. Om permanente schade aan onze planeet te voorkomen, wil ik met Nederland en Europa vanaf 2040 klimaatpositief zijn. Vanaf dan moeten we meer broeikasgassen afvangen dan dat wij zelf uitstoten. Hiervoor zijn een uitstootvrije energievoorziening, een natuurinclusieve landbouwsector, meer ruimte voor ongerepte natuur en een nieuwe, duurzame industriesector essentieel. Door duurzame, groene keuzes te belonen, stellen we ecologische grenzen centraal en bouwen we onze economie en onze samenleving daarom heen. Groen, sociaal en modern.