Over mij

Door onze manier van leven hebben wij de natuurlijke balans sterk verstoord. De snelheid waarmee de aarde nu opwarmt is nog nooit eerder zo hoog geweest, de biodiversiteit is nog maar een fractie van wat het was en wij putten de bodem uit voor grondstoffen en voedingsmiddelen. Wij maken het systeem waar wij van afhankelijk zijn voor zuurstof, voedsel, water en grondstoffen, én al haar schoonheid, kapot. Dat wil ik stoppen en waar kan, ook terugdraaien.

Van onbewust naar ongerust
Op de middelbare school kreeg ik al les over het versnelde broeikaseffect. Ik leerde dat het normaal is dat de aarde opwarmt (het broeikaseffect), maar dat die opwarming sneller gaat door de manier waarop wij leven (het versnelde broeikaseffect). Door de uitstoot van broeikasgassen blijft warmte langer hangen in onze atmosfeer en dat ontregelt alle ecosystemen op onze planeet.

Nu worden we bijna dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van onze manier van leven. Het ijs op de polen blijkt steeds sneller te smelten dan  verwacht, de Nederlandse biodiversiteit is slechts 15% van wat het ooit was en die van Europa komt niet boven de 50%. Ook missen we klimaatdoel na klimaatdoel. Een structurele CO2-reductie van 25% haalt Nederland niet in 2020 en ook het doel om in datzelfde jaar 14% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken, blijkt te ambitieus. Om onze planeet leefbaar te houden, moet dit anders!

Van ongerust naar verantwoordelijk
De gevolgen van klimaatverandering raken ons allemaal. Het is makkelijker om weg te kijken en de verantwoordelijkheid voor verandering bij anderen te leggen, dan om zelf de handschoen op te pakken. Ook ik heb een tijd gewacht tot anderen in beweging kwamen, maar mijn groeiende bewustwording prikkelde mij om mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en om een bijdrage aan verandering te leveren.

Ik voel steeds meer de urgentie om in actie te komen. De gevolgen van klimaatverandering hebben niet alleen een grote impact op bestaande generaties, maar ook op de vele generaties na ons. Inmiddels liggen er zonnepanelen op mijn huis, is recycling de standaard, probeer ik mijn vleesconsumptie te beperken, koop ik geen dingen die ik niet nodig heb, heb ik een ‘groene’ bank, en verkies ik de fiets boven het openbaar vervoer en het openbaar vervoer boven de auto. Met deze keuzes beperk ik mijn impact op onze leefomgeving, maar om klimaatverandering tegen te gaan en om de natuur de kans te geven om zich te herstellen is er meer nodig: we hebben politiek leiderschap nodig om een mentaliteitsomslag teweeg te brengen.

Van verantwoordelijk naar verschil willen maken
Ik realiseer mij dat alleen via de politiek blijvende verandering verwezenlijkt kan worden. Natuurlijk kan iedereen zijn eigen steentje bijdragen, maar politiek leiderschap is nodig om grootschalige verandering te bewerkstelligen. Om onze systemen te veranderen, zodat groene keuzes gestimuleerd en de duurzaamheidstransitie versneld worden. Om onze systemen niet meer te laten draaien om economische groei, maar om natuurherstel en het verbeteren van ons welzijn centraal te stellen. Kortom: om onze planeet leefbaar te houden.

Om dit te bereiken dient politiek op een andere manier bedreven te worden. Het vraagt om een positief en verbindend geluid, niet om polarisatie en een groeiende kloof tussen politiek en maatschappij. Het gaat nu te weinig over het vinden van “common ground”, en te veel over het verzamelen van zoveel mogelijk “likes”. Zelfs klimaatverandering, een onderwerp dat iedereen aangaat, wordt aangegrepen om verschillen te benadrukken.

Voor mij staat vast waar ik echt het verschil kan maken: in de Tweede Kamer.

Van verschil willen maken naar de Tweede Kamer
Lange tijd heb ik uitgekeken over de kloof die maatschappij en politiek scheidt. Dat veranderde in de zomer van 2018, toen ik kennis nam van de oprichting van de politieke beweging Volt Nederland. Wat mij aansprak in Volt, is het standpunt dat de grensoverschrijdende uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, vragen om een intensievere Europese samenwerking. Maar het waren de positieve energie en de missie om politiek op een andere manier te bedrijven, die mij het vertrouwen hebben gegeven dat Volt de kloof tussen maatschappij en politiek kan overbruggen.

Inmiddels ben ik een paar jaar actief lid van Volt en sta ik als kandidaat op de kieslijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van Volt Nederland. Ik hoop Volt na de verkiezingen in november 2023 in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen, zodat ik met nog meer impact kan werken aan een toekomst voor iedereen en van iedereen.

Voor een duurzaam Nederland in een groen Europa.